top of page

SP Automotive GmbH

Produkter

Företagsdata

SP Automotive GmbH

Löhrstraße 103-105, 

56068 Koblenz 

Germany

Tel.: (+49) 261/98803900

Fax: (+49) 261/98803900-9

E-mail: info(at)sp-automotive.de

Företagsledare

Denis Pastukhov

Handelsregister:

Registrerad i Tingsrätten, Koblenz

Registreringsnummer: HRB 23672

Momsregistreringsnummer enligt §27 lagstiftningen om omsättningsskatt (Umsatzsteuergesetz): DE 290528358

Dataskydd

Innehållet och placering av informationen på denna webbplats ska vara föremål för upphovsrätt och andra skyddslagar. Överföring, behandling, fördelning eller användning av informationen eller någon del därav i strid med tyska upphovsrättslag ska vara förbjuden.

Informationen kan användas helt eller delvis endast för personligt bruk, men inte för kommersiellt bruk. Med undantag för avsnitt “Massmedia och PR”, kan texter och bilder som finns här användas fritt för för redigering i enlighet med lage. Vid kopiering dessa material måste man uttryckligen hänvisa till SP Automotive GmbHs upphovsrätt och äganderätt. Informationen bör inte ändras eller användas på andra webbplatser utan skriftligt medgivande från SP Automotive GmbH. Innehållet av denna webbsida, t.ex. bilder, kan också vara föremål för upphovsrätt av tredje personer.

Upphovsrätt

Innehållet som erbjuds av webbplatsens ägare ska regleras i enlighet med tyska upphovsrättslag. Copiering, behandling, fördelning, eller användning av informationen eller någon del därav utanför tyska upphovsrättslag kräver att få ett skriftligt förhandsgodkännande från berörda upphovsmannen eller webbplatsoperatören.

Nedladdning och kopiering av denna webbplats är endast tillåtna för personligt och icke-kommersiellt bruk. Om innehållet på denna webbplats inte skapas av ägaren, betyder det att upphovsrätt av tredje personer bör följas.

När får vi veta om något brott mot lagen, ska vi omedelbart ta bort sådant innehål.

 

Personlig information

Vanligen kan man använda vår webbplats utan att ange sin personlig information. Om man anger sin personlig information (t.ex. sitt namn, adress eller e-postadress), gör man det frivilligt till den grad det är möjligt. Denna information ska inte öveföras till tredje personer utan utan ditt samtycke. Vänligen notera att dataöverföring via Internet (t.ex. e-postkommunikation) kan vara osäker. Inget fullständigt dataskydd mot tredje personer är möjligt. Härmed är det absolut förbjudet att använda kontaktuppgifer som publiceras i uttalande om ersättning, av tredje personer, för att vidarebefordra obehöriga uttalanden och informationsmaterial. Webbplatsoperatörer förbehåller sig rätten att vidta rättsliga årgärder vid oönskad spridning av reklaminformation som t.ex. skräppost.

Det är förbjudet att använda postadresser, telefonnummer eller faxnummer, samt e-postadresser för marknadsföring; överträdare som skickar oönskade skräppostmeddelanden kommer att åtalas.

SP Automotive GmbH kan använda personlig information från ett annat företag endast för följande ändamål: att ingå eller ändra avtalet, att skicka eller att få erbjudande. Vi använder, behandlar och lagrar personlig information om detta företag bara endast i den utsträckning som krävs för att ingå eller ändra avtalet, skicka eller få erbjudande. Behandling av personlig information ska regleras av tyska lagstiftning. Om personlig information om annat företag krävs att väcka åtal mot någon, förhindra fara och för användning av säkerhetstjänster, ska den tillhandahållas i enlighet med tyska lagstiftning.


Rätt att få information

Man har rätt att få fillgång till sn personliga information när som helst. Man har rätt att korrigera faktafel i sin personlig information eller (om det är nödvändigt) ta bort dem.

Om du har andra frågor eller problem angående dessa Regler om personuppgiftsskydd, kan du du kan kontakta oss på följande adress.

bottom of page