top of page

Produkter

PRO-MELTER -serien av anti-isreagenser för flygplatser

Säkerhet

Säkerhet och regelbundenhet på flygningar, flygsäkerhet, arbetets och tjänsternas kvalitet beror mycket på väder. För att garantera flygsäkerhet och regelbundenhet på flygningar, särskilt under hösten och vintern, ska alla luftartens strukturella enheter upprättas.

Huvudmålet med upprättning av flygbolag är att vidta organisatoriska åtgärder på en hög nivå i syfte att säkerställa kvaliteten på flygträning, flygplan, flygplatsanläggningar, flygtrafik, flygsäkerhetsbyggnader och flygsäkerhetskonstruktioner under under den komplicerade vinter- och höstperioden.

Tillsammans med PRO-MELTER kan Du uppfylla alla krav i samband med denna uppgift när det gäller att utrusta flygplatsen med avisningssystem för att ta isen bort från landningsbanor, rullbanor och underhållsområden.

 

Kvalitet

Kvalitetskontroll genomförs i alla steg av produktionen från kvalitetskontroll av använda råmaterial till fastställande av huruvida den färdiga produkten överensstämmer med specifikationer och parametrar inte bara under provningen utan även användningen.

Den centrala kontrolltjänsten genomför kvalitetskontroll av råvaror och material, driftsprocess, verifierar regler för godtagande och ibland även utför specifik kvalitetstestning av produkterna som redan har genomgått teknisk kontroll. En av centrala kontrolltjänstens huvudsakliga uppgifter är att planera och samordna allt arbete inom kvalitetssäkring samt att fastställa nödvändiga förbindelser mellan kvalitetssäkringsorgan i företagets produktionsavdelningar. Den centrala kontrolltjänsten utför centraliserad kontroll för att förbättra produktkvaliteten.

 

Ekologi

Nuförtiden med utvecklingen av miljölagstiftningen, mer än någonsin tidigare, ska flygindustri utöva en strikt kontroll över miljöpåverkan. De flyplatserna och militärbaserna som är bekymrade över kvaliteten på vatten som dräneras frän flygplatsen kommer att dra nytta av PRO-MELTER som utgörs av avisningsmedel av hög kvalitet. Dessa säkra produkter har inga negativa effekter när de kommer i kontakt med vattensystem.

Med tanke på att det finns en växande oro över att kemikalier kommer i kontakt med lokala vattensystem kan PRO-MELTER betraktas som ett nödvändigt redskap för att hantera miljöfrågor i samband med avrinningen. PRO-MELTER produkter är avsedda att tillhandahålla miljöskydd.

bottom of page