top of page

SP Automotive GmbH

Produkter

Om oss

SP Automotive GmbH samarbetar med ledande företag inom de kemiska och petrokemiska industrierna. Det gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder produktern av hög kvalitet till minimipriser och på kortast möjliga tid.

Vårt mål är att motsvara höga världstandarter i vårt samarbete med handelspartner, investerare, anställda, samt med samhället och miljön. Vi strävar alltid efter att uppnå våra mål med vår professionalism och genom att införa ny teknik.

I samarbete med sina affärspartner, kunder, finansiella institut och sociala instanser SP Automotive GmbH följer strikt affärsetik och betraktar sitt eget rykte som en av de viktigaste företagets tillgångarna.  Vi upprätthåller konstruktiva samarbetsrelationer med leverantörer, köpare, administrativa institutioner och alla berörda sociala grupper.

De viktigaste garanterna för framgångsrik utveckling och uppblomstring av företaget är manniskor. Det är därför sträver SP Automotive GmbH efter att utveckla en företagsmiljö där varje anställd kan utnyttja sin professionella potential största möjliga fördelar både för sig själv och företaget. Vi garanterar goda arbetsvillkor och en lämplig lön till våra anställda. De viktigaste investeringarna omfattar införande av moderna produktionsteknik och vår egen forskning.

bottom of page