top of page

Produkter

PRO-MELTER (formiatbaserat)

Granulerat formiatbaserat anti-isreagenser PRO-MELTER är avsett att förhindra och ta bort is och packad snö från flygfältsbeläggningar. Produkten har utmärkta avisningsegenskaper när den används enskilt eller i kombination med flytande avisningsmedel.

PRO-MELTER produceras med användning av formiat genom tillsats av korrosionsinhibitorer. Det innehåller inga klorkomponenter och ytaktiva ämnen och är miljövänligt och säkert för flora och fauna.

PRO-MELTER smälter is, sänker vattnets fryspunkt och fungerar vid temperature till -15 ° С.

Avisningseffekten av PRO-MELTER utgörs av två huvudegenskaper:

- smältningskapacitet som krävs för smältning, d.v.s. avisningsmedlets förmåga att generera värme och smälta is/snö när det kommer i kontakt med is/snö. Smältningskapacitet beror på lufttemperatur: ju lägre lufttemperaturen, desto mindre värme används för att smälta is/ snö (eftersom värmen delvis kompenseras genom temperatursänkningen);

- skydd mot is (lågtemperaturegenskaper), d.v.s. förmågan att förhindra isläggning och bildande av vattenlösningar med låg fryspunkt (inte lägre än) 15 ° С när det kommer i kontakt med is/snö.

Vid nederbörd eller sänkning av lufttemperatur är det nödvändigt att kontrollera flygfältsbeläggningar i syfte att förhindra isbildningen.

Avisningstiden beror på förbrukningen och verkligt väder.

 

Information om korrosionsangrepp

Särskilt utvecklade korrosionsinhibitorer garanterar integritet av material som används i flygplanskonstruktionen och flygplatskonstruktion. Fälttest utförs i enlighet med SAE AMS 1431.

 

Information om miljöpåverkan

Avisningsmedel PRO-MELTER genomgår fullständig nedbrytning inom 28 dagar

Bionedbrytning – 97%

BSB5 (biokemisk syreförbrukning om 5 dagar) – 0,01 kg/kg

Kemisk syreförbrukning – 0,25 kg/kg.

bottom of page