Produkter

PRO-MELTER RS mark F (formiatbaserat)

Flytande formiatbaserat anti-isreagenser PRO-MELTER RS-F är ett effektivt avisningsmedel för landningsbanor och flygplatsparkering.

Det motsvarar strikta miljökrav och krav på korrosionsbeständighet.

PRO-MELTER RS-F kan effektivt användas på flygfältsbeläggningar vid temperatur till –34°С. I vissa fall, vid ökning av materialförbrukning, kan det också användas vid vid lägre temperatur.

PRO-MELTER RS-F ska appliceras på ytan som är rensad från snö och is om det finns en väderprognos som beskriver möjlig isbildning eller i början av isbildning. För att förebygga isbildning krävs det att applicera avisningsmedel regelbundet och flera gånger med tanke på väder och konditionen av ytor (banor).

Information om korrosionsangrepp

Särskilt utvecklade korrosionsinhibitorer garanterar integritet av material som används i flygplanskonstruktionen och flygplatskonstruktion. Fälttest utförs i enlighet med SAE AMS 1435.

 

Information om miljöpåverkan

Avisningsmedel PRO-MELTER RS-F genomgår fullständig nedbrytning inom 14 dagar

Bionedbrytning – 97%

BSB5 (biokemisk syreförbrukning om 5 dagar) – 0,008 kg/kg

Kemisk syreförbrukning – 0,112 kg/kg.