Produkter

Kaliumformiat

Produktnamn: Kaliumformiat

Molekylär formel: CHKO2

Molmassa: 84.12

CAS-nummer: 590-29-4

 

Produkten i flytande form är färglös och genomskinlig; specifik vikt av mättad lösning är 1.58 g/cm3; produkten i fast form är vitt kristalliserat pulver med densitet 1.9100 g/cm3; produkten är lättlöslig i vatten, giftfri, korrosionsbeständig.

 

De kända metoderna för att använda kaliumformat:

Vid produktion och bearbetning av råvaror,

För avisning och som en komponent av avisningsmedel,

Som ett frostskyddsmedel,

Inom garveri,

Som en värmebärare,

Som en borrvätska,

Som vattenbehandlingskemikalier,

Som laboratoriekemikalier.