top of page

Produkter

Kaliumformiat

Produktnamn: Kaliumformiat

Molekylär formel: CHKO2

Molmassa: 84.12

CAS-nummer: 590-29-4

 

Produkten i flytande form är färglös och genomskinlig; specifik vikt av mättad lösning är 1.58 g/cm3; produkten i fast form är vitt kristalliserat pulver med densitet 1.9100 g/cm3; produkten är lättlöslig i vatten, giftfri, korrosionsbeständig.

 

De kända metoderna för att använda kaliumformat:

Vid produktion och bearbetning av råvaror,

För avisning och som en komponent av avisningsmedel,

Som ett frostskyddsmedel,

Inom garveri,

Som en värmebärare,

Som en borrvätska,

Som vattenbehandlingskemikalier,

Som laboratoriekemikalier.

bottom of page