Produkter

Litiumhydroxid

Molekylär formel: LiOH * H2O

Internationellt namn: Litiumhydroxid

Synonymer: Litiumhydroxid-1-hydrat, litiumhydroxidmonohydrat, litiumhydroxid

CAS-nummer: CAS 1310-65-2, CAS 1310-66-3 (Monohydrat)

Kvalifikation: Import

Utseende: vitt kristalliserat pulver

Lagring: förvara på en torr och väl ventilerad plats

Användning

Litiumhydroxid LiOH * H2O används:

- vid tillverkning av batterielektrolyter;

- i smörjemedel som har en hög mekanisk hållfasthet vid tydlig temperaturförändring (från – 60° C till 160° C);

- inom den kemiska industrin som ett råmaterial vid produktion av Li-föreningar, särskilt oleater, stearater och palmitater;

- som en luftrenare och för luftkonditionering, som en СО2-absorbator i anordningar för andningsskydd, på ubatar, flygplan och rymdskepp;

- inom glasindustrin och keramikindustrin;

- i radioteknik osv.