top of page

Produkter

Propylenglykol

Molekylär formel: C₃H₈O₂

Internationellt namn: PROPYLENGLYKOL

Synonymer: 1,2- propylenglykol, 1,2- dihydroxipropan, (RS)-1,2- dihydroxipropan, (±)-1,2- dihydroxipropan, (R)-1,2- dihydroxipropan, (S)-1,2- dihydroxipropan, E 1520, monopropylenglykol propylenglykol

CAS-nummer Beteckning 57-55-6 1,2-propylenglykol

Kvalifikation: Import

Utseende: färglös ojlig vätska

Lagring: Förvara på en torr och väl ventilerad plats.

Propylenglykol och glycerin i små och medelstora mängder är giftigfria. Propylenglykol används som ett råmaterial för olika kemiska produkter som t.ex. acetaler, metylglyoxal, dimetyl, mjölksyra, olika läkemedel.

Propylenglykol används vid produktion av omättade polyesterhartser.

De kända metoderna för att använda propylenglykol inom den kosmetiska industrin:

- Fuktgivande medel i hälsoprodukter och hygienprodukter;

- Konserveringsmedel;

bottom of page