Produkter

Klorättiksyra

Molekylär formel: CH2O2

Internationellt namn: Klorättiksyra

Synonymer: Klorättiksyra

CAS-nummer: 79-11-8

Kvalifikation: Import

Utseende: svagt färgade kristaller

Lagring: förvara i lagerlokaler för förvaring av torra kemikalier, i avdelningen för lagring av brandfarliga ämnen.

Användning

Klorättiksyra används som en viktig mellanprodukt inom den kemiska industrin vid produktion av följande produkter:

- Karboximetylcellulosa och stärkelse;

- Fenoxiättiksyra;

- Tioglykolsyra;

- Cyanoättiksyra / barbitursyra;

- Koffein, betain, B-vitamin and inorm läkemedelsindustrin;

- Glycin;

- Tensider;

- Indigo färgämne;

- Herbicider.