Produkter

Myrsyra

Molekylär formel: CH2O2

Internationellt namn: MYRSYRA

Synonymer: metansyra, karboxylsyra, formylsyra

CAS-nummer: 64-18-6

Kvalifikation: Import «H»

Utseende: Färglös, genomskinlig vätska med stark lukt

Lagring: Undvik mekaniska skador och förvara på en kall, torr och väl ventilerad plats.

Användning

Myrsyra används:

- som ett konserveringsmedel och antiseptiskt medel vid produktion av djurfoder, eftersom den förhindrar förruttnelse och nedbrytning och därför är lagringsperioden för hö och ensilage mättade med myrsyra längre,

- som ett betningsmedel vid ullfärgning,

- för att kontrollera biparasiter,

- som ett lösningsmedel vid några kemiska reaktioner, som ett blekningsmedel för garverier osv.,

- i laboratoriet erhålls kolmonoxid genom att bryta ned flytande myrsyra osv.