Produkter

Natriumhypofosfit

Molekylär formel: NaPH2O2 • H2O

Internationellt namn: Natriumhypofosfit

Synonymer: Dinatriumvätefosfat, Natriumhypofosfitmonohydrat

CAS-nummer: 10039-56-2

Kvalifikation: Import

Utseende: vita kristaller

Lagring: Förvara på en torr och väl ventilerad plats.

Användning

Natriumhypofosfit används:

- som ett reduktionsmedel i Ni-, Co-, Sn-beläggningar som appliceras på metaller och plast;

- som en antioxidant (för att minska missfärgningen av alkydhartser vid deras tillverkning);

- som en stabilisator för PVC-produkter och polyuretaner;

- som reagens vid fotometrisk mätning av As (III) och Sb (III) osv.