top of page

Produkter

Maleinsyraanhydrid

Molekylär formel: C4H2O3

Internationellt namn: Maleinsyraanhydrid

Synonymer: cis-succinsyraanhydrid; cis-etylen-1,2- dikarboxylsyraanhydrid; 2,5-furandion

CAS-nummer: 108-31-6

Kvalifikation: Import

Utseende: Vita kristaller

Lagring: förvara på en torr och väl ventilerad plats

Användning

Maleinsyraanhydrid används:

- vid produktion av omättade polyesterhartser, plastfibrer och filmer, för att ta bort svavelföreningar och kväveföreningar från aromatiska kolväten;

- vid produktion av farmaceutiska läkemedel;

- vid produktion av rengöringsmedel;

- vid produktion av mjukgörare, tillsatser och stabilisatorer för drivmedel;

- inom livsmedelsindustrin som ett råmaterial vid produktion av fumarsyra och äppelsyra;

- vid produktion av några jordbrukskemikalier, t.ex. tillväxtregulatorer (maleinhydrazin) osv.

bottom of page