Produkter

Pentaerytritol

Internationellt namn: Pentaerytritol
Synonymer: Pentaerytritol; 2,2-bis (hydroximetyl)1,3-propandiol
CAS-nummer: 115-77-5
Kvalifikation: Import
Utseende: Vitt kristalliserat pulver
Leveransform: 25 g behållare

Lagring: Förvara på en torr och väl ventilerad plats

Användning

Pentaerytritol används

- vid produktion av polyestrar, inklusive alkydhartser, syntetiska hartser;

- vid produktion av polymerer, antioxidanter, stabilisatorer;

- vid produktion av smältor och lacker;

- vid produktion av mjukgörare för PVC;

- vid produktion av syntetiska smörjmedel som en komponent i polyuretaner, färgämnen, tyg;

- vid produktion av explosivt pentaerytritoltetranitrat.