Produkter

Vinylacetat

Internationellt namn: Vinylacetat

Synonumer: ättiksyravinylester

CAS-nummer: 108-05-4

Kvalifikation: Import

Utseende: genomskinlig vätska med karakteristisk lukt

Lagring: Förvaras väl tillsluten på en torr och kall plats.

Användning

Det används vid vinylering under den organiska syntesen och som en monomer vid production av polyvinylacetat och sampolymerer.