top of page

Produkter

Natriumformiat

Namn: Natriumformiat

Övriga namn: Natriumsalt av myrsyra

CAS-nummer: 141-53-7

Varukod: 2915120000

EU-nummer: 205-488-0

Molekylär formel: HCOONa

Molmassa: 68.01

De kända metoderna för att använda natriumformiat:

Natriumformiat används vid garvning;

Natriumformiat deltar vid syntesen av myrsyra;

För avisning och som en komponent av avisningsmedel;

Vid produktion och bearbetning av råvaror;

Som ett frostskyddsmedel;

Som en borrvätska.

Observera:

Natriumformiat är giftfritt, korrosionsbeständigt och brandsäkert. Säkerställ bra ventilation/ luftutsugning på arbetsplatsen. Undvik dammuppsamling. förvaras väl tillsluten, åtskilt från livsmedel, på en kall och torr plats. Produkten är hygroskopisk.

bottom of page