top of page

Produkter

Epiklorhydrin

Molekylär formel: ClCH2C2H3O
Internationellt namn: Epiklorhydrin
Synonymer: 1-klor-2,3- epoxipropan; klormetyloxiran
CAS-nummer: 106-89-8
Kvalifikation: Import
Utseende: absolut genomskinlig vätska med lukt av kloroform, en lågviskös vätska

Lagring: förvara på en väl ventilerad plats, undvik upphettning

Användning

- används som en mellanprodukt vid produktion av syntetiskt glycerin;

- används vid produktion av epoxihartser och jonbytarmaterial;

- används i gummiindusri;

- används som ett basmaterial vid produktion av läkemedel, glycerinderivat, rengöringsmedel, smörjemedel, emulgeringsmedel, lim;

- används som ett lösningsmedel för cellulosa, hartser, färgämnen och pesticider.

bottom of page