Produkter

Isoftalsyra

Internationellt namn: Isoftalsyra

Synonymer: 1,3- bensendikarboxylsyra, m-ftalsyra

CAS-nummer: 121-91-5

Kvalifikation: Import

Utseende: färglöst pulver

Lagring: undvik kontakten med oxidationsmedel. Minska dammuppsamling och dammexponering. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Användning

Det används främst för att tillverka polyesterhartser och alkydhartser av hög kvalitet för  industriella beläggningar och omättade polyestrar för polymerer för glasfiberförstärkt plast.